ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

14.06.18

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

9-րդ ԴԱՍԱՐԱՆ

14.06.18: ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ: 9-րդ ԴԱՍԱՐԱՆ

14.06.18ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ9-րդ ԴԱՍԱՐԱՆ

Опубликовано N46 High School 13 июня 2018 г.

———————————————————————————————-

13.06.18

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ

12-րդ ԴԱՍԱՐԱՆ

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ:

13.06.2018թ.ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: 12-րդ ԴԱՍԱՐԱՆ:ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ

Опубликовано N46 High School 13 июня 2018 г.

 

———————————————————————————————-

11.06.18

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ

ՓՈԽԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

06.06.18
10-րդ և 11-րդ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ
ՓՈԽԱԴՐԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Օր չորրորդ
Մեր դպրոցում քննություններն անցնում են բարձր տրամադրությամբ:

06.06.18 10-րդ և 11-րդ դասարանների փոխադրական քննություններ:

Опубликовано N46 High School 6 июня 2018 г.

 

 

ՎԵՐՋԻՆ ԴԱՍ
12-րդ ԴԱՍԱՐԱՆ  ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՀՈՍՔ

 

ՎԵՐՋԻՆ ԴԱՍ: Տնօրեն՝ Ա. Աբգարյանի խոսքը

ՎԵՐՋԻՆ ԴԱՍ 46 ավագ դպրոցում12-ի Հումանիտար46 ավագ դպրոցի Տնօրեն՝ Ա. Աբգարյանի խոսքը հումանիտար հոսքի 12-րդ դասարանի ավարտական միջոցառման ժամանակ:

Опубликовано N46 High School 29 мая 2018 г.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԱՍ:46 ավագ դպրոց 12-րդ դասարան հումանիտար հոսք

Опубликовано N46 High School 29 мая 2018 г.

ԴԱՍ-ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ
՚՚ՎԵՐՀԻՇԵՆՔ ԱԶԳԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸՙՙ ԽՈՐԱԳՐՈՎ

Ղեկավար՝  Հ. Ղուկասյան
Միջոցառումն անցկացվեց ՀՊՄՀ ուսանողների կողմից:
Մասնակցում էին 11-րդ դասարանի հումանիտար հոսքի սաները:

Continue reading

Զ Ե Կ ՈՒ Յ Ց

ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԷԹԻԿԱՅԻ ՆՈՐՄԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԶԵԿՈՒՑՈՂ՝ Շ. ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ

Նախագիծ, որը ներկայացված է հանրության քննարկման:
Նախագիծը կազմված է 5 մասից և վերաբերվում է ուսուցիչ-աշակերտ, ուսուցիչ-ուսուցիչ և տնօրինություն-ուսուցիչ հարաբերություններին:

Զ Ե Կ Ո Ւ Ց Ո Ւ Մ

Մանկավարժական հաղորդակցման հիմնական
սկզբունքները, ոճերը և մոդելները

Զեկույցը ներկայացրեց անգլերեն լեզվի ուսուցչուհի Մ. Աղասյանը

      Ուսուցչուհի Մ. Աղասյանը զեկուցման ընթացքում ներկայացրեց և հանգամանալից վերլուծեց մանկավարժական հաղորդակցման հիմնական սկզբունքները, ոճերը, մոդելները, մանկավարժի ոչ խոսքային հաղորդակցումը (շարժումների, ժեստի լեզուները):
      Արծածվեցին հմտությունները, հստակ խոսքային և ոչ խոսքային հաղորդակցման մեթոդները:

Continue reading

ԴԱՍ-ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑ
ՏԱՂԱՐԱՆ

     Եղիշե Չարենց բանաստեղծի, ժողովրդի զավակի, անհաս հոգու տեր մարդու ՙՙՏԱՂԱՐԱՆ՚՚ շարքին էր նվիրված դաս-միջոցառումը:
Ներկայացնելով 20-րդ դարի խոշորագույն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցին, XI դասարանի հումանիտար հոսքի աշակերտները (ուսուցիչ՝ Ն. Սարգսյան) ընդգծեցին նրա գաղափարների կենսունակությունը և խիստ պահանջվածությունը ինչպես իր ապրած ժամանակաշրջանում, այնպես էլ ներկա իրապայմաններում:

Continue reading

Զ Ե Կ Ո Ւ Ց Ո Ւ Մ

ԳԵՂԵՑԻԿԸ ՈՐՊԵՍ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԹԱՆՈՂ ԳՈՐԾՈՆ

Զեկույցը ներկայացրեց ֆիզիկա առարկայի ուսուցչուհի Լ. Հովակիմյանը
Զեկուցման ընթացքում ներկայացվեցին ՙՙԾիածանի՚՚, ՙՙՍպիտակը պարզ գույն չէ՚՚, ՙՙԳույնը պաշտպանության միջոց է՚՚ խորագրերով նյութերը:

    Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացները լայն հնարավորություններ են ընձեռում գեղեցիկի մասին աշակերտների պատկերացումների ձևավորման, այն ընկալելու և ճանաչելու հմտությունների մշակման, ինչպես նաև գեղեցիկի հասկացությունը ուսուցման արդյունավետությանը խթանող գործոն դարձնելու համար: Գեղեցիկի էությունը բացահայտելը դառնում է բնությանը ճանաչելու և նպատակաուղղված հետաքրքրասիրությունները զարգացնելու հուսալի միջոց:
    Ֆիզիկայի դասերին գույների մասին խոսելիս անհրաժեշտ է ընդգծել այն, որ գույնը բնության հրաշալիքներից է:

Continue reading